Groepspraktijk Verbonden

Liesanne

Geeft therapie aan (jong)volwassenen vanaf 17 jaar

Klinisch psycholoog Liesanne

Klinisch psycholoog Liesanne Vanacker

Universiteit Gent 2021

Over mij

Ik ben Liesanne Vanacker, klinisch psychologe voor jongvolwassenen. Je kan bij mij terecht wanneer je kampt met depressieve en/of angstige gedachten en gevoelens, suïcidaliteit, moeilijkheden met je identiteit, zelfbeeld, gender, seksualiteit… Ook wanneer je je niet direct herkent in deze thema’s ben je heel welkom voor een gesprek waarin we samen te kijken naar jouw hulpvraag. 

Veel te vaak blijven mensen zitten met hun problemen, moeilijkheden en klachten vanuit de overtuiging dat kwetsbaarheid en openheid een teken van zwakte is. Hierdoor is het voor velen erg moeilijk om de stap richting hulpverlening te zetten. Ik ben er echter van overtuigd dat kwetsbaarheid juist toont hoe sterk iemand is en een enorme meerwaarde biedt in de weg naar zich beter voelen.

Ik hoop dat ik een luisterend oor en een veilige plek kan bieden voor iedereen die dit nodig heeft.

 

Voor wie?

Ik vind het belangrijk om in onze gesprekken een veilige, inclusieve plek te bieden, waarbij elke geaardheid, genderidentiteit, huidskleur en geloofsovertuiging welkom zijn.

Queer-, trans- & POC-friendly