Groepspraktijk Verbonden

Leen

Geeft therapie aan jongeren vanaf 14 jaar

Klinisch psycholoog Leen

Klinisch psycholoog Leen Senaeve

Klinisch Psycholoog Optie Kinderen en Jongeren (KULeuven, 2004 – 2010)
Contextueel psychotherapeut (Balans, 2013 – 2017)

Achtergrond

Na mijn opleiding tot klinisch psycholoog voor kinderen en jongeren, specialiseerde ik mij verder als contextueel psychotherapeut. Ondertussen werk ik reeds tien jaar in de jeugdhulp, waarvan de laatste drie jaar als eerstelijnspsycholoog bij 1 Gezin 1 Plan / CGG De Drie Stromen. In het kader hiervan volgde ik ook een kortdurende opleiding eerstelijnspsychologie. Deze opleidingen en ervaring geven mij een stevige basis om nu ook als privépsycholoog aan de slag te gaan met kinderen en jongeren met psychische problemen/kwetsbaarheden.

Manier van werken

Bij de opstart van een nieuwe begeleiding maken we tijd om stil te staan bij jouw vragen. Wat wil je graag veranderen? Wat is er nodig om dit te kunnen veranderen? Welke doelen wil je stellen voor jezelf? 

Van daaruit bekijken we samen welke stappen we kunnen zetten om deze doelen te bereiken. 

Op jouw tempo gaan we aan de slag om patronen te doorbreken, om negatieve gedachten te veranderen, om op een andere manier met problemen om te gaan,…

We bekijken samen hoe je hiermee aan de slag kunt gaan in de tijd tussen de sessies. Wat wil je uitproberen? Welke opdracht geef je jezelf? Waar wil je op letten? 

Als contextueel therapeut bekijk ik psychische problemen ook in relatie tot de omgeving en achtergrond van een persoon. Welke patronen zijn er ontstaan vanuit je verleden? Hoe sta je in relatie tot je omgeving? Welke invloed heeft dit op de vragen/problemen waar je mee zit?

We staan regelmatig stil bij de evolutie en evalueren de therapie. Voel je je goed bij de manier van werken? Gaan we voor jou nog steeds de goede richting uit? Zijn er dingen die je anders wilt?

Waar staan we ondertussen en wat wil je nog graag veranderen? 

We staan bij afronding van de therapie ook stil bij hoe je toekomstige problemen kunt aanpakken en hoe je kan vermijden om terug in dezelfde patronen terecht te komen. 

 

 

Voor wie?

Kinderen en jongeren tussen 14 en 30 jaar (en hun ouders/gezin) kunnen bij mij terecht. 

Iedereen kan bij mij terecht, maar ik wil speciale aandacht geven aan de LGBTQ+ doelgroep. Deze jongeren zijn vatbaarder voor psychische problemen. Ze ervaren echter dikwijls nog grotere drempels om hulp te zoeken omdat ze schrik hebben voor vooroordelen en intrusieve/moeilijke vragen vanuit onwetendheid. Daarom wil ik hen een veilige plek bieden. 
Ze kunnen bij mij terecht met vragen rond seksuele geaardheid, genderidentiteit; maar ook met problemen i.v.m. de reactie van hun omgeving hierop of als gevolg van discriminatie/geweld.  Ook voor andere vragen/problematieken kunnen ze uiteraard bij mij terecht. Ook ouders van LGBTQ+ jongeren die ondersteuning kunnen gebruiken zijn welkom. Om deze doelgroep optimaal te kunnen begeleiden volg ik relevante vormingen/studiedagen en probeer ik ook mee te blijven met relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

Naast deze doelgroep zijn uiteraard ook andere kinderen en jongeren welkom die kampen met psychische problemen. Enkele voorbeelden van problemen waar ik mee aan de slag ga zijn: depressie/stemmingsklachten, (omgaan met) stress, angstproblemen (faalangst, paniekaanvallen,…), rouw, identiteitsvragen, relationele problemen, onzekerheid/zelfbeeld, trauma,…

Zowel individuele als gezins- en koppelgesprekken (of een combinatie) zijn mogelijk afhankelijk van de wensen van de cliënt.